Page last updated: Saturday, 19 December 2020 - 06:03 am
Printer Friendly, PDF & Email

ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು (21.9.1974) ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ (ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ)